Droevig nieuws

Met verslagenheid hebben wij vorige week kennis genomen van het overlijden van Laurent Lachaert, onze Lorre.

Wij zullen hem herinneren als lid van het eerste uur, die tot ver in de 80 nog actief deelnam aan de competitie en verschillende veteranencriteria, en ex-voorzitter van onze club.
Voor velen die hem nog gekend hebben, zijn zijn verhalen, droge moppen en kwinkslagen legendarisch.
Zijn aanwezigheid op de training en competitie bracht steeds leven in de brouwerij.

Wij wensen ons diepste medeleven te betuigen aan de familie van Laurent.