Enquête komend seizoen 2021 – 2022

Corona heeft de afgelopen tijd zowat alles gedomineerd, zo ook onze geliefkoosde tafeltennissport. Toch zien we een lichtpuntje aan het eind van de tunnel en hopen we komend seizoen terug de activiteiten te kunnen hernemen. Uiteraard hebben ook wij niet die “glazen bol” en kunnen we dus geenszins voorspellen onder welke vorm of modaliteiten dit zal verlopen… Maar we blijven hoopvol!

We geven meteen mee dat het bestuur beslist heeft om een gedeelte van het inschrijvingsgeld van het afgelopen seizoen terug te betalen. Jullie zullen dit eerstdaags op de rekening zien verschijnen. Teruggave: competitiespelers volwassenen € 45, competitiespelers jeugd € 40 en recreanten € 30. Zoals jullie weten is er ook steeds de klassieke jaarlijkse toelage van de mutualiteit voor het beoefenen van een sportactiviteit. Het document hiervoor kan afgedrukt worden via de website van TTC Lobos.

Daarnaast vragen we aan iedereen, en ook om het opstellen van de competitie-ploegen zo goed mogelijk al voor te kunnen bereiden, om even kort de tijd te nemen om de enquête die wij hebben opgesteld in te vullen. Dit duurt slechts een paar minuutjes maar zal ons ongetwijfeld helpen om onze werking beter voor te bereiden. Klik hier voor deze enquête. Alvast bedankt!