Provinciale kampioenen!

De provinciale kampioenen werden zoals zovele andere dingen virtueel in de bloemetjes gezet.

En ja, er viel een kampioenenploeg van TTC Lobos te noteren!