Richtlijnen VTTL – seizoen 2020 – 2021

Richtlijnen VTTL – seizoen 2020 – 2021

Voor heropstart wedstrijden en tornooien

Worden officieel bekrachtigd op 31/08/2020 op de Nationale Raad van Bestuur

Tafeltennis:

 • Sporten is gezond.
 • Tafeltennis is geen contactsport.
 • Op alle niveaus volgt de KBTTB/VTTL de overheidsrichtlijnen.
 • Hou rekening met de algemene adviezen (hou afstand, geen handdruk of high five, handen wassen,…) om besmetting te voorkomen.
 • Sport niet en blijf thuis als je (of een huisgenoot) symptomen hebt die op COVID-19 kunnen wijzen, zoals een grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid, neusloop of ongewone vermoeidheid. Ga pas weer sporten als het mag van je arts.
 • Heb je verhoging gehad van je lichaamstemperatuur en ben je weer koortsvrij? Rust nog even lang als het aantal dagen dat je koorts had. Na bv. 3 dagen koorts, mag je nog 3 dagen niet sporten, vanwege het risico op een hartontsteking.
 • Houd er rekening mee dat lokale overheden strengere restricties kunnen opleggen.

Algemene regels

 • (Zweet)handen afvegen aan tafel wordt ten stelligste afgeraden.
 • Zorg voor ontsmettingsgel aan de ingang van de accommodatie en speelzaal.
 • Maximaal 50 personen (inclusief trainers/scheidsrechters) op hetzelfde moment in de speelruimte, uiteraard afhankelijk van de beschikbare ruimte en tafels.
 • Maak duidelijke afspraken met tegenstanders omtrent de toepassing van de regels.
 • Alle geplande wedstrijden gaan door zoals gepland. Mocht een team onverhoopt in de problemen komen, contacteer dan tijdig de competitieleiding (Nationale interclub: Bernard van Kerm, Landelijke interclub: Herman Lemmens, Provinciale interclub: eigen provinciale interclubleider) over de mogelijkheden tot uitstel van de wedstrijd.
 • Indien provinciale, regionale of lokale beslissingen het onmogelijk maken om de ontmoeting door te laten gaan, breng dan onmiddellijk de competitieleiding op de hoogte.

Richtlijnen

 • Duid per ploeg 1 verantwoordelijke aan, die ook zijn contactgegevens achterlaat bij de thuisploeg (contact tracing – 2 weken bij te houden, nadien vernietigen).
 • Mondmasker mag enkel uit in de speelruimte door de 2 spelers.
 • Coaches niet toegelaten in de speelruimte.
 • Materiaal (tafels, omheiningen, telborden, balletjes) ontsmetten voor aanvang van de ontmoeting.
 • Alle spelers/scheidsrechters wassen voor en na iedere wedstrijd hun handen. Zorg eventueel zelf voor eigen handgel zodat aanschuiven vermeden kan worden aan de wastafel.
 • Voorzie ruimte voor sportzakken en zitplaatsen voor uit- en thuisploeg.
 • Wisselen van tafelhelft is enkel toegelaten mits akkoord van beide spelers (bv. voor risico-groepen).
 • Kleedkamers en douches mogen enkel open mits het volgen van specifieke protocollen door de overheid opgesteld. Indien iets gesloten blijft, breng uw tegenstander daarvan, indien mogelijk, op voorhand op de hoogte. Ook voor het aanbieden van maaltijden zijn er heel specifieke protocollen van de overheid. Informeer U hiervoor goed indien U alsnog iets aanbiedt. Het is geen verplichting om iets aan te bieden.
 • Als je na het sporten iets gaat drinken in de cafetaria, hou dan rekening met de afstandsregels, behalve bij jouw huisgenoten of jouw vaste sociale bubbel. Het mondmasker mag enkel uit wanneer je aan tafel zit.
 • Hang deze richtlijnen duidelijk uit aan de ingang van de speelzaal.

Extra mogelijkheden:

 • Baken de tafels per twee af, indien mogelijk.
 • Kies ervoor om de thuisploeg alleen op tafel A te laten scheidsrechteren, en uitploeg alleen op tafel B om het risico verder te beperken.
 • Ga bij voorkeur alleen naar de sportlocatie. Neem je de auto, rij dan alleen, of met huisgenoten of met personen met wie je gaat sporten. Mondmaskers zijn uiteraard aangeraden in de auto wanneer je samen reist.
 • Beperk zoveel mogelijk het aantal toeschouwers in de speelruimte zodat ook de richtlijnen inzake hygiëne en afstandsregels gerespecteerd blijven.

Specifieke zaken met betrekking tot interclub 2020-2021:

 • De kalender zoals gepubliceerd blijft behouden en dient gerespecteerd te worden.
 • Indien de heenronde probleemloos kan verlopen, zonder uitgestelde ontmoetingen na 31 december, dan zal ook de terugronde verlopen zoals gepland.
 • Indien de competitie stopgezet of onderbroken moet worden voor 31 december, dan zal bekeken worden om minstens de volledige heenronde nog te kunnen afwerken tijdens de rest van het seizoen zodat er minstens een volledige heenronde afgewerkt kan worden en een eindstand bepaald kan worden met stijgers/dalers.
 • Indien de competitie stopgezet of onderbroken moet worden in de terugronde, na het afwerken van de volledige heenronde, dan zal de eindstand bepaald worden op basis van de uitslagen van de heenronde met bijhorende stijgers en dalers.
 • Indien het onmogelijk is om minstens een volledige heenronde af te werken tijdens het volledige seizoen 2020-2021, dan worden er geen stijgers en dalers toegekend. De behaalde resultaten blijven wel meetellen voor de individuele uitslagenkaarten.
 • Tijdens de interclub 2020-2021 wordt er geen dubbelspel gespeeld, zodat nauw onderling contact maximaal vermeden wordt.

Procedure bij vaststelling van besmetting:

Wanneer je als club verneemt dat er een van jouw leden of deelnemers besmet is met het coronavirus, volg je best volgende stappen op:

Stap 1: Schat het risico in

 • Is de besmette persoon op een sportactiviteit geweest onder verantwoordelijkheid van jouw club binnen een tijdspanne van 2 dagen voor het begin van de symptomen tot het einde van de besmettelijkheidsperiode (over het algemeen 7 dagen na het begin van de symptomen of langer als de symptomen aanhouden)?

o Indien niet, hoeven de ander betrokkenen bij de activiteiten binnen jouw club niet als contactpersoon te worden opgegeven voor contact tracing

o Indien wel, dan start je best met de onderstaande stappen.

 • Heeft de besmette persoon de afstandsregels en alle nodige voorzorgsmaatregelen, zoals je kan terugvinden in de gedragscode voor de sporter, gevolgd?
 • Indien wel, dan moeten de andere betrokkenen bij de activiteiten binnen jouw club niet als contactpersoon worden opgegeven voor contact tracing.
 • Indien niet, dan start je best met de onderstaande stappen.

Stap 2: Contactpersonen

 • Hou contact met de besmette persoon om de situatie op te volgen.
 • Help de besmette persoon met het opstellen van een lijst met contactpersonen, dit zijn

personen die contact hebben gehad met een bevestigd COVID-19 geval.

 • Volg op of de besmette persoon is gecontacteerd door het Covid-19 Contact Tracing Team.

Stap 3: Communicatie

 • Maak nooit zomaar de medische gegevens van een lid bekend! In de regel communiceer je niet over de identiteit van de besmette persoon en respecteer je zijn/haar privacy, tenzij deze persoon bij overleg zelf aangeeft dat dit voor hem/haar ok is.
 • Indien het Contact Tracing Team niet snel opstart, overleg dan met de besmette persoon om de leden met een direct risico, nl. mogelijke contactpersonen, samen te informeren. Vermeld duidelijk indien het over een hoog of laag risico gaat.
 • Het is sowieso raadzaam om je eigen leden of deelnemers op de hoogte te brengen van een mogelijke besmetting en hen bij deze communicatie ook volgende folder te bezorgen met betrekking tot contactonderzoek: https://www.zorgengezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Folder_contactonderzoek_NL.pdf. Op die manier is men ook beter voorbereid indien men wordt gecontacteerd in functie van contactonderzoek.
 • Informeer de contactpersonen over de acties die je binnen de club hebt ondernomen.