Richtlijnen VTTL voor de heropstart tafeltennis

Richtlijnen VTTL voor de heropstart tafeltennis

Er is een lichtpuntje aan de horizon… Binnenkort zullen we hoogstwaarschijnlijk terug onze geliefkoosde sport kunnen beoefenen, zij het wel met wat voorzorgsmaatregelen, die nemen we er maar al te graag bij?