Resultaten enquête competitie-hervorming

Enige tijd geleden werd jullie gevraagd naar je voorkeur m.b.t. de wedstrijdvolgordes voor competitie-ontmoetingen. 21 van onze competitieve leden hebben hun voorkeur uitgesproken, waarvoor dank!

De resultaten

De stemmen zijn geteld, in totaal hebben 21 competitieve leden hun mening gegeven en krijgen we de volgende verdeling:

Er was één alternatief voorstel (Dirk): 3 tegen 3 met 2 dubbelwedstrijden i.p.v. één enkele dubbelwedstrijd.

In aantallen:

Behoud van het huidige systeem (4 tegen 4) spelen 2 aan 2 (16 wedstrijden) 8
Competitie 3 tegen 3, iedereen speelt tegen iedereen aangevuld met één dubbel (=bestaande wedstrijdvolgorde jeugd/veteranen, 10 wedstrijden) 6
Behoud van het huidige systeem (4 tegen 4) als één wedstrijd gedaan is, starten met de volgende (continuïteit van spelen) (16 wedstrijden) 2
Competitie 4 tegen 4, iedere partij speelt 3 sets (3-0,0-3, 2-1 of 1-2) en elke gewonnen of verloren set levert punten op (16 wedstrijden) 2
Competitie 4 tegen 4 , met start 1 tegen 3, 2 tegen 4, 3 tegen 1, 4 tegen 2, 1 tegen 2, 2 tegen 1, 3 tegen 4, 4 tegen 3, 1 tegen 1, 2 tegen 2, 3 tegen 3 en 4 tegen 4. (12 wedstrijden) 2
Competitie 4 tegen 4 , met start van twee dubbels, nadien 3 tegen 4, 4 tegen 3, 1 tegen 2, 2 tegen 1, 4 tegen 4, 3 tegen 3, 2 tegen 2 en 1 tegen 1 (10 wedstrijden) 1

Conclusie

Het is duidelijk dat de voorkeur uitgaat naar het huidige systeem of naar een volgorde zoals nu al bij de jeugd en veteranen (en SPORTA) van toepassing is (3 vs 3 + 1 dubbel). Opvallend is dat die laatste de voorkeur krijgt bij de iets “rijpere” leden (hoewel dit niet echt verassend is). Bemerk trouwens dat dit voorstel geen voorstel is vanuit de VTTL maar door ons werd toegevoegd als bijkomende optie (wat op zich dus al weinig kans maakt om überhaupt goedgekeurd te raken).

Tenslotte worden de alternatieve volgordes met 4 vs 4 en in totaal 12 wedstrijden (laatste 3 in bovenste overzicht) weinig gesmaakt. Hoewel, voor de stemmen daar geldt dat het eigenlijk wat om het even is welke formule het uiteindelijk zou halen (wat het stemmentotaal dan misschien wel eerder ook op 5 brengt).

Wordt vervolgd, we houden jullie op de hoogte!