Dubbeltornooi TTC Gent

TTC Gent organiseert dubbeltornooi op 22 december

In het kader van haar 75-jarig jubileum organiseert TTC GENT vzw op zaterdag 22 december 2018 een dubbeltornooi met handicap (max. 40 ploegen).

Hoofdscheidsrechter: Frank de Mey
Adjuncten: Daniël De Paepe en Yves Van Tomme

Reglement

1. Het tornooi vindt plaats in de sportzaal van het Odisee, Gebroeders de Smetstraat 1 te 9000 Gent.
2. Het tornooi is voorbehouden aan spelers aangesloten bij de KBTTB met volgende klassementen: NG-E-D-C-B. Dames spelen met hun herenklassement.
3. Het tornooi start om 14u00.
4. Het tornooi is voorzien in poulesysteem (poules van 5). De eerste twee ploegen van elke poule gaan
door naar de afvallingstabel met rechtstreekse uitschakeling. Bij gelijke stand tussen twee ploegen geldt
de onderlinge wedstrijd, bij gelijke stand tussen drie ploegen gelden de resultaten van de onderlinge
wedstrijden, vervolgens de setverhouding en tenslotte de puntenverhouding
5. Er wordt gespeeld volgens de officiële handicaptabel van de KBTTB.
6. De organisatie houdt zich het recht voor om het tornooi niet te laten doorgaan indien er niet minimaal
20 inschrijvingen zijn.
7. Er wordt gespeeld op 8 blauwe Tibhar-tafels met witte XUSHAOFA *** wedstrijdballen volgens de
statuten en reglementen van de KBTTB.
8. De wedstrijden worden betwist naar drie gewonnen sets.
9. De inschrijvingen moeten uiterlijk op woensdag 19 december 2018 om 18u00 toekomen bij Yves Van
Tomme:

Per post: Koepoortkaai 11, 9000 Gent
Gsm: 0479/75.98.56
Mail: info@ttcgent.be

De inschrijvingen moeten vermelden: naam, voornaam, klassement en club van elk van de teamspelers.
Enkel de eerste 40 ingeschreven teams zijn zeker van deelname, vanaf de 41ste inschrijving wordt een
reservelijst aangelegd.
10. Het inschrijvingsgeld bedraagt 10 euro per team. Dit bedrag blijft ook verschuldigd bij niet deelname.
11. De poules worden opgemaakt op donderdagavond 20 december 2018 om 19u00 in de sportzaal van
het Odisee.
12. Er wordt voorzien in geldprijzen en bekers voor de eerste 4 teams.
12. Het inrichtend bestuur en de hoofdscheidsrechter kunnen alle maatregelen nemen die nodig zijn voor
het goede verloop van de manifestatie.
13. Het inrichtend bestuur verwerpt alle aansprakelijkheid in geval van verlies, diefstal of ongeval.
14. Het tornooi is toegelaten door het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen onder nummer OVL-1819-BN210

Bron: website TTC Gent.