Heropstart tafeltennis

Richtlijnen

 

ALGEMEEN – BELANGRIJK!

Iedereen draagt een verantwoordelijkheid. Door je in te schrijven (reserveren) word je geacht stipt aanwezig te zijn! Indien na de speelmomenten zou blijken dat er een Covid19-besmetting is, dan zal iedere aanwezige verplicht worden tot een quarantaine-periode van 14 dagen! Wees daar bewust van en respecteer dus zeker strikt de onderstaande richtlijnen.

Volg onderstaand aanwijzingsschema bij het betreden, spelen en verlaten van de zaal:

VOOR HET SPELEN

 • Ouders worden verzocht niet in de zaal te komen bij het brengen/afhalen van de kinderen.
 • Enkel indien je gereserveerd hebt, zal je toegang krijgen tot de zaal. Je kan door hier te klikken een speelmoment voor jou en je spelpartner reserveren.
 • Binnenkomen doe je via de hoofdingang.
 • Spelers voor het 2de blok worden verzocht niet vroeger te komen dan de reservatietijd, er kan immers niet in de zaal gewacht worden.
 • Kleedkamers en douches mogen niet gebruikt worden, toiletten uiteraard wel, kom dus in sportkledij naar de zaal, er mag enkel van schoenen gewisseld worden.
 • Het is verplicht de handen te ontsmetten met de daartoe voorziene handgel aan de ingang van de zaal.
 • BELANGRIJK: Blijf thuis van zodra jij of iemand uit jouw gezin zich ziek voelt.

TIJDENS HET SPELEN

 • Hou ten allen tijde 1.5 mtr afstand van elkaar en geef geen hand of high-five.
 • We vragen je je eigen drank mee te brengen, er zal geen drank voorzien worden.
 • Er zal geen mogelijkheid zijn tot het gebruik van paletjes van de club, breng dus je eigen materiaal mee. Balletjes zullen wel voorzien worden.
 • Het is verboden de (zweet)handen aan de tafel af te wrijven.
 • Iedereen zorgt voor een eigen handdoek om zijn zweet af te drogen en om eventueel te gebruiken na het handen wassen.
 • Er mogen geen dubbels gespeeld worden.

NA HET SPELEN

 • Ouders (jeugdtraining) moeten hun kinderen op tijd, ten laatste om 20u45, ophalen aan de nooddeur, ook aan de volwassenen wordt gevraagd de zaal via deze deur te verlaten na het spelen.
 • De zaalverantwoordelijke zal de tafels ontsmetten na elk gebruik.
 • Op het einde van een blok wordt er verwacht dat je onmiddellijk de zaal verlaat.

 Nogmaals, gelieve deze richtlijnen strikt op te volgen!